Chłodzenie pasywne

W układach z pompą ciepła i odwiertami warto rozważyć zastosowanie układu chłodzenia pasywnego w okresie letnim.
Chłodzenie pasywne jest to wykorzystanie naturalnego chłodu gruntu (darmowego, bo sprężarka pompy ciepła nie bierze w tym udziału) i przekazanie go do instalacji w naszym budynku.


Chłodzenie pasywne można realizować na kilka sposobów.


Instalacja ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe może służyć zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia budynku i pomieszczeń. Włączenie hydrauliczne ogrzewania podłogowego w obieg glikolu następuje za pomocą odpowiednich modułów z wymiennikiem ciepła (np. NIBE PCM).
Nie należy przekraczać temperatury powierzchniowej ogrzewania podłogowego w eksploatacji chłodniczej wynoszącej 20 °C.

Chłodnica w układzie centrali wentylacyjnej lub rekuperacyjnej.
Chłodnica może pracować w układzie bezpośredniego zasilania ze źródła (gruntu). Powietrze nawiewane do pomieszczeń przepływa przez chłodnicę, gdzie zostaje schłodzone. Taki układ daje wystarczający efekt obniżenia temperatury w pomieszczeniach.

Klimakonwektory
Klimakonwektory są najpewniejszym rozwiązaniem utrzymania odpowiednio niskiej temperatury w okresie letnim oraz odpowiednio wysokiej w okresie zimowym pod warunkiem prawidłowego ich doboru pod kątem wydajności.
Do dyspozycji są klimakonwektory:
- 2-rurowe - czyli chłodzenie i ogrzewanie odbywa się w ramach jednego układu, więc wymagane byłoby zastosowanie modułów z wymiennikiem ciepła (np. NIBE PCM),
- 4-rurowe - ogrzewania i chłodzenie to są oddzielne układy, co wiąże się z koniecznością wykonania oddzielnych instalacji c.o. i chłodniczej w budynku.