Odwierty geotermalne

Zdecydowanie najlepszym źródłem zasilania pomp ciepła są wymienniki pionowe. Właściwie dobrane stanowią fundament prawidłowej pracy pompy ciepła pozyskując ciepło z wnętrza Ziemi. Niezależnie od kaprysów pogody, zwłaszcza przedłużającej się zimy, będą stabilnym źródłem zasilania pomp ciepła, a latem praktycznie niewyczerpalnym źródłem chłodu.

 

Wymiennik pionowy jest polietylenową U-rurą umieszczoną w odwiercie.
Przez U-rurę przepływa niezamarzający czynnik (np. glikol), który odbiera ciepło z gruntu i przekazuje do pompy ciepła. Odwierty wykonuje maszyna do wiercenia. Głowica wiercąca rozdrabnia grunt, a „płuczka" (woda z dodatkiem specjalnych środków chemicznych) pompowana przez pompę do odwiertu, unosi rozdrobniony grunt i wypłukuje do specjalnego rowu „urobkowego". Dokładając kolejne żerdzie wiercimy coraz głębiej i głębiej. Po osiągnięciu wymaganej głębokości żerdzie i głowica wiercąca są usunięte z odwiertu, do którego zostaje wsunięta U-rura.
W swoich pracach posługujemy się zwykle U-rurami produkowanymi przez firmę MUOVITECH ze Szwecji. Rozwiązanie jest sprawdzone i pewne, zatem na tak wykonany wymiennik pionowy udzielona zostaje pisemna gwarancja na 50 lat.